Dalol a hónapok vonuló árja,
Tizenkét titok a hónapokba zárva.
Száll az aranybárka a csillagokon,
Horgonyt vett s megáll a hónapokon.
Tizenkétszer fut fel a hullámverése,
Majd átfordul íve csillaghulló éjbe.

BEVEZETŐ

Szívem tele van mondanivalóval
Hosszú ideje hordozom és érlelem lelkemben ezeket a témákat, amelyeket most pszichológiául, holisztikául és asztrológiául fogok megírni. 
Sokáig a véletlen spontán rendezőelve sorolta mondandómat különféle műfajokba: holisztikai esszékbe, versekbe, recenziókba, misztériumdrámákba, filmforgatókönyvekbe, álomfejtésbe, eszmefuttatásokba, esettanulmányokba, kiállítás megnyitókba.
Amikor 2011.08.28-án befejeztem a „Polaricitás” című kéziratomat és pontot tettem az utolsó mondat végére, valósággal levitáltam az öröm többletenergiájától. Azon kezdtem gondolkozni, vajon melyik  nagyobb lélegzetű munkába kezdek belefogni? A kimeríthetetlen holisztika arra késztetett, hogy tülekedő emlékeimet, felismeréseimet, tapasztalataimat egy átfogó rendszerbe kellene strukturálnom
Mindig is dodekafóniának neveztem életművemet, miként ezt weblapom is tanúsítja :dodekafonia.hu
Most az asztrológiai tizenkettősség jegyében indítom útjára az újabb tizenkettősségben fogant opust. A 12 * 12  mátrix  formába rendeződik  mindaz, ami belőlem előjött és amire a világban rátaláltam. Havi periódusban, az éppen aktuális csillagkép vonzásában és ahhoz igazodóan fognak az írások megjelenni.
Útjára bocsátom hát a világhálón az én lelki folyamomat, ömöljön a lélekóceánba, ott a helye.
Egy-egy korsóval a Tisztelt Olvasó is meríthet belőle, vagy hozzá adhat.
Induljon hát születésnapom egyik pentagram napján:

2013.03.22. = 13.

Augusztus A nemeai oroszlán

 

Naphimnusz

Augusztus! Öledben katlanná forr a Nap!

Dús sugárkezeddel szétosztod aranyad.

Gyöngyökben tobzódó, tékozló tenger

Aranyát árasztja túlcsordult kedvvel.

Felizzó lávája szétveti már,

Kitörő örömmel harsog a nyár!

 

A mitológiai hagyomány a csillagképben a vastól, bronztól és kőtől sebezhetetlen nemeai oroszlánt őrzi, amelyet Héraklész ölt meg a benne lakozó isteni erővel és páratlanul hősies bátorsággal. Az oroszlán a földistennő, Gaia kígyótestű lányának szörny szülötte, csakúgy, mint a Kiméra néven jegyzett százfejű sárkány.
Először megpróbálta lelőni, de mivel sebezhetetlen volt, ez nem sikerült.
Az oroszlán barlangjának két kijárata volt. Héraklész az egyiket eltorlaszolta, majd bement és puszta kézzel megfojtotta.
Bőréből ruhát készített magának.
Áldozatot mutatott be Zeusznak és megalapította a nemeai játékokat.
Uralkodó bolygója a Nap.
A csillagkép jelentése tág körű.

Tartalmazza:
- a naphősök útját,
- az 5. szám által jelölt quintaessenciát,
-a pentagram fényszöget,
-a gyermekség állapotát,
- a bontatlan életörömöt,
- a naparany talentumot, a kreativitást.

Az alkimisták által bevezetett „ötödik kivonat”, a napvíz és fényvíz, mint a természet ősanyaga, nemcsak a csillagok finom anyagát jelöli, amelyből az elemek keletkeztek, hanem az egyetemes életelvet is tartalmazza. Összefüggésben az arcanummal, a dolgokban lévő hatóerővel, az ötödik esszenciával. A teremtés titka ebben az esszenciában rejlik. Isten fényén keresztül árad az elemekbe, és ezen keresztül minden teremtménybe.

 
Amazon  

R.: Egy amazon története következik?
A.: Igen.
Én amazon vagyok, harcos.
Mindenkivel hadban állok.
R.: Kikkel?
A.: A  családban mindenkivel. Az öcsémmel azért, mert olyan, mint anyám, anyámmal azért, mert nem hagyta el apámat, a húgommal azért, mert olyan, mint apám, apámmal azért, mert brutális.
Hogy kerültem én ide?
R.: Saját magával nem áll hadban?
A.:Ezt akarom elmesélni.
Hol is kezdjem?
Kisiskolás koromban három sráccal lófráltam a téren. Ha esett, egy ping-pong asztal alatt húztuk meg magunkat. Ittak és pimaszok voltak. Egyébként én vonzódtam a butákhoz, a szerencsétlenekhez, a rossz tanulókhoz. Az osztályfőnököm figyelmeztetett is, hogy a jó tanulókkal kellene barátkoznom. És amikor a három lüke srác a macskákat kínozta, teljesen meghasonlottam. Felakasztották a macskákat a téren a fákra. Akkor szakítottam velük.
Persze a gazdag és szerencsés, jó családból származó lányok is vonzottak. Két ilyen barátnőm is volt, az egyik, Gerda kurva lett, a  másikat, Borit, kitagadta az  apja.
Akkor éreztem először kegyetlennek a világot. Feltettem a kérdést: hová tartozom, ha sem a család, sem a banda? Ha van Isten, hogyan történhet ilyesmi?
Mintha én lettem volna a halálra kínozott macska.
R.: Macska és amazon.
A.: Anyámnak mezei virágokból készített csokrot vittem mindig, még a bogáncsokból is tudtam csokrot kötni. A téren mindig nyílt virág, orgona, aranyeső, bazsarózsa, jázmin.
/elsírja magát/ Anyám ilyenkor azt mondta, jó vagyok.
R.: Jó is.
A.: Sokat olvastam. Ha eldurvultak a helyzetek, mesét. Magamban méregettem össze a „jóságot”, és szerettem, ha a javamra billent a mérleg.
R.: Naplót nem írt?
A.: De. Csupa nyomtatott nagybetűkkel, mert soha nem voltam megelégedve az írásommal. Néha egy-egy szón belül is váltakoztak az írott és nyomtatott betűk. Kapkodás nélkül próbáltam folyékonyan írni.
R.: A naplóírás nagyszerű dolog a lelki fejlődéshez.
A.: Notórius hazudozó is voltam. Először csak anyámnak hazudoztam,, aki egészen másmilyennek szeretett volna tudni engem, mint amilyen én vagyok, voltam a valóságban. Így aztán azt mondtam, amit hallani szeretett volna, hogy edzésen vagyok, miközben a város másik végén csavarogtam.
R.: Az édesanyja biztosan nagyon szerette magát.
A.: Lehet, de akkor én nem így éreztem.
Egyszer titokban elolvastam a naplóját és mélyen megrendültem, milyen sok érzés van benne, és mennyire más, mint én.
Amivel nem tudtam azonosulni, az a tűrés. Mindig úgy éreztem, hogy rabiátus apám  terrorizálja őt. És nem értettem, miért tűri.
R.: Persze lehet, hogy nagyon is hasonlít a szüleihez. És mutáció is. Gondolom, kicsi korától kezdve érlelődhetett, milyen  legyen és milyen ne legyen. Az ellenpéldák is példák.
A.: A fel- és megkapaszkodás nekem léggyökerekkel történik.
Ideálok és ellenideálok, tanulságok és vereségek, tapasztalatok és elképzelések, reménytelen reménykedések.
R.: A léggyökér az nagyon jó.
De ha ingának látjuk a dolgokat, tudnunk kell, minél jobban leng ki az egyik oldalra, annál messzebb lendül a másik oldalon is.
A.: A két hajdanvolt barátnőmnél nagyon kilengett, de azt most nem akarom elmondani. Én más utakat járok. Finom lépésekkel akarok a nőiesség felé lépkedni. Nem félek attól, hogy erre többféle esély van. Nem akarok rögeszmésen anya lenni.

Nincs bennem időpánik, bár már a harminchoz közelítek. Jobb nekem az én életem, nem akarok más lenni, mint aki és ami vagyok.

R.: Nézzünk egy másik állomást az életéből.
A.: 19 évesen egy 27 négyzetméteres lakást béreltem. Ott laktam a kutyámmal és a macskámmal. Szüleim nem is tudták, hová költöztem. Karácsonyra sem mentem haza.
Egy autó majdnem elütött. Ültem a járda szélén és magamba roskadtam. Semmi igazolvány nem volt nálam, nem hordtam magammal, mivel a villamoson mindig lógtam, és így nem kaphattak el.
Szóval ültem a járdaszélen és arra gondoltam, ha az autó most elütött volna, senki sem keresne és senki sem találna meg. Csupán a kutyám és a macskám éhezne otthon.
Nem volt túl felemelő érzés.
R.: Karácsonykor megrázó történetek is megesnek az emberekkel.
A Karácsonynak is van árnyéka.
A.: Ez nem az én életem!
Gyerekkoromtól kezdve megrendeztem az én életemet a padláson.
Az én életem tele van szeretettel, ambícióval, ragyogással.
Amikor apám ordibált, felmentem a padlásra, az  én világomba, és azt mondtam: ez nem az én életem!
Úgy éreztem, anyámnak szüksége van rám, mert én védem meg apám durvaságaitól. De meg is utáltam magam ezért az érzésért.
R.: Milyen érzésért?
A.: Mintha hatalmam lett volna anyám felett, amellyel vissza is élek nyomban, amikor ezt gondolom.
El akartam szakadni tőlük, mintha ezzel megváltozhatna a rossz múlt.
R.: Csak a jelen változhat meg.
A.: Az nincs.
R.: Erre mindjárt visszatérünk.
Csak előbb azt szeretném megkérdezni, mióta érzi magát amazonnak?
A.: A nős barátom után egy igazán semmirekellő szeretőm lett, álmodozó a javából. Már 40 felé járt, a diplomáját soha nem használta, sötét ügyletekből és barátokon való élősködésből élt. Ábrándozott. Hol autóversenyző akart lenni, hol a Himaláját megmászni, majd lovakat gyógyítani „suttogó” módjára, de mindenekelőtt spirituális vezetőnek hirdette magát. Ő mondta:
- Értsd meg, te amazon vagy!
- Harcra születtél, nem nyomorgásra.
Persze, én inkább boszorkány vagyok. Valamelyik életemben biztosan máglyahalált haltam, mert ma is rettegek a tűztől.
R.: Ismeri az amazonok mítoszát?
A.: Ó, persze!
Nevük „melletlent” jelent. Jobb mellüket levágták, hogy ne akadályozza őket a fegyverviselésben. Árész és Harmónia harcos lányai ők. A férfit nem tűrték országukban, a fiúgyermekeket megölték. Idegenekkel egyesültek a kihalás ellen. Héraklész győzte le őket.
R.: Látom, naprakész a témában.
És a jelen?
A.: Az nincs, mert már vagy múlt, vagy jövő.
R.: Csak a jelen van, a pillanat.

A szeretet, az ambíció, a ragyogás.

 

A hatalom

   

„Minden jólét az igaz tudástól függ.”  / Manu

A hatalom minden emberben működő pszichés és szociális energia. Csak az energia természetének a megértése nyújthat igaz tudást életünk eme kulcstényezőjéről. Hívjuk segítségül az etimológiát, és az angol power szó szinonimáit / antonimáit.
A power szó ige és névszó egy alakban.
Névszóként erőt, gépi erőt, erősséget, energiát, képességet, hatalmat, uralkodást, hatványt jelent.
Igeként a meghajt szó dinamikáját jelzi a hajtóerő, a hatás viselkedési jellemzőit.

 • Az 53 szinonimát könnyű kategorizálni:
 • 1. Az egyéni szférában pszichés képesség, kaliber, talentum, skill
 • 2. Az interakció szociális szférájában fölényt, dominanciát, autoritást, hegemóniát, presztízst jelöl. A szabályok, a kontrollok, a  kompetencia határok betartatását.
 • 3. Szervezeti és társadalmi szinten a leadership, a kormányzat, a hierarchia téri struktúrája.

Fontos látnunk, hogy bármilyen „külső” hatalommal való ütközetünk saját autoritásunk gyengeségére utal, amely önkifejeződésünk, önérvényesítésünk gátjaként akadályoz bennünket. Ezt jól megfigyelhetjük a gyerekség állapotában, ahogyan a szülői, tanári, főnöki tekintély belső ellenállást, gyűlöletet, dühöt vált ki, amelynek fő oka a saját tehetetlenségünk öngyűlölete. Mivel a hatalom kulcstényező szinte valamennyi emberi kapcsolatban, legyen az partneri, élettársi, családi, munkatársi, vagy intézmények közötti rendszerkapcsolat, jó, ha félretesszük a naiv és cinikus elképzeléseket, hiedelmeket, az ösztön és érdek felöli megközelítéseket, valamint a határozatok, döntések, jog által legitimált formákkal kapcsolatos ellenakcióinkat. Félre kell tennünk a statikus szemléletet is, amely megváltoztathatatlan kényszerűségeknek, levehetetlen tehernek, ránk nehezedő, szorongást és félelmet kiváltó megnyomorításnak tapasztalja meg a mások hatalmát, mivel energiát vizsgálunk, és ez nem adja titkát a statikus megmerevítésnek.
A Vízöntő korszak átmeneti kaotikus idejében, amikor rengeteg bénító kétséget és bizonytalanságot árasztó időket élünk, úgy kell végig gondolnunk a hatalmat, hogy az a saját hatalmunk felkeltését, azzal való élni tudásunkat segítse.
Az alávetettség szemszöge sem igazán jó kiindulópont. Akit elnyomtak a szülei, a testvérei, partnerének is pszichikai fölénye van vele szemben, kihasználja a főnöke, vagy periférikus helyre szorul egy diktatórikus politikai rendszerben, az könnyen megrekedhet az alulnézetben. Inspiratívabb, nagyobb horizontot kínáló látásmódra van szükség a hatalom kérdéskörének taglalásában, amelyek az egész közgondolkodás átformálódására képesek.
Rengeteg féle hatalomról beszélünk a mindennapi szóhasználatban: szellemi, gazdasági, politikai hatalomról, hatalom a nép, a párt, az osztály, a nemzet, egy-egy embercsoport, a tudás, a maffia, az állam, az egyház, az intézmények. Sok szó esik a hatalom birtoklásáról, bitorlóiról, akik visszaélnek azzal. Megfogható és megfoghatatlan szintjei vannak. Például a földtulajdon hatalma eltér a tőke érdekeltségtől.
Kötődik az erőszak témájához is, amely a javak preferenciális elosztásában és újra elosztásába mindig beleszól. Ez az erőszak lehet fizikai, lelki terror, megfélemlítés, kényszer, fenyegetés, és minden esetben  jogot, törvényt, igazsággal kapcsolatos normát sért. Ezt segíti a nyelv, az élő beszéd törvényeinek megszegését alkalmazó csel, csapda, rágalom, fondorlat, megtévesztő hazugságok alkalmazása, a közvélemény és közhangulat destruálása. 
A hatalom kapcsolatos az uralommal, amely annak intézményesítése, kifejlesztett belső szerkezete. A hatalom és uralom működésének a bürokrácia szerves része.
Azzal indítottunk, hogy a hatalom minden emberben működő pszichés és szociális energia. Nyomatékosítani szeretnénk, hogy még az aszimmetrikusnak tűnő, hierarchikus hatalmi struktúra is csak kölcsönhatásban vizsgálható. Vagyis a zsarnokok kiszolgáltatottsága – a megvásárolt embereknek – és a gyengék zsarnoksága egyaránt vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze.
A hatalmat akkor tudjuk igazán konvertálható értékké tenni életünkben, ha dinamikájában ragadjuk meg:
A hatalom ENERGIA, amely a szándékunk megvalósításának elindítója, szerepekkel ruház fel, megszabja a viselkedést, ezen keresztül sorsalakító tényezővé válik.
Évszázadok alatt egyéb fogalmi konnotációi szinte a felismerhetetlenségig  eltakarták az alapszót. A birtoklási vágy, a gátlástalanság, a kegyetlenség, a korrupció és más kifejezések el tudják fedni ezt az emberi haladást leginkább mozgató, magát a dinamizmust jelölő szót. Nyilvánvaló, hogy ebben a gyakorlatban nagy szerep jut a hatalommal való visszaélésnek is, amelyet – a kapcsolat kölcsönhatása folytán – mindenkor szolgalelkű bérencek és passzív eltűrők tesznek lehetővé.
Tudnunk kell azonban, hogy a gonoszoknak csak a gonoszok felett van hatalmuk. Minden bűn szövetkezetnek ez az alapja.

Remélem, elindul az Olvasóban a power hatványozódási folyamata, a többlet, a felfelé futó spirál mentén.    

 

C.G. Jung 
Jean Piaget

C.G. Jung  / 1875.07.26. – 1961.06.06.

„Életem a tudattalan önmegvalósításának története.”


Csak megilletődöttséggel lehet írnunk a szakma legkiemelkedőbb  képviselőjéről, akinek mind élete, mind írásai felülmúlhatatlan transzcendentális utazást jelentenek. Metaforisztikusan pedig maga a  bakkecske, aki egy szűk területen megkötözve épp úgy teljes életet képes élni, mint a szédítően magas sziklákon ugrándozva.
Szerencsére a hosszú elzártság után ma már szép számban jelennek meg Jung művei magyar nyelven is, a Scolar Könyvkiadó pedig sajtó alá rendezi az egész, húsz kötetnél is több életművet.
Írásai nem könnyed pszichológiai nyalakodások, inkább nagyon is tömény gondolat fűzések, amelyek fejbe vágják az embert. Minden bekezdésben találva érezhetjük magunkat egy – egy fehér foltunkban, a magunkról alkotott jobbára hiányos önismereti képünk okán.
Természetesen szép számmal akadnak elutasítók is, akik kritikai bárdjukat próbálják élesztgetni kötözködő kifogásaikkal, de itt mindig tetten érhető az irigység, amely kiváltódik azok lelkében, akik kitűnni szeretnének, de ehhez a muníciójuk kevés. C.G. Jung ezt már életében is megtapasztalta, ezért nem is akart életrajzi könyvet írni, mondván, hogy úgyis csak félreértenék és szétmagyaráznák. De tanítványai rábeszélésére 83 éves korában mégis megírta az „Emlékek, álmok, gondolatok” című visszaemlékezéseit.
Fontos kiindulópont  volt életében, amikor „Az aranyvirág titka” című könyvhöz kértek tőle kommentárt. Ez indította el az objektív tudattalan felfedezése felé az asztrológia, a mitológia, az alkímia és a népek közös kulturális gyökere útján. Hasonlóan azokhoz az álom élményekhez, amelyekben a házuk földalatti részében szobákat talál, amelyekről korábban nem tudott. Ez a földalatti világ nagyon is hasonlít a tenger mélyén lévő élethez, a lélekóceánhoz.
Az is előfordul, hogy könyvei hatására pszichológiai stúdiumokba kezdenek, sőt, azt gondolják, nem is érdemes végigtanulni az egyetemi éveket, elég lenne, ha csak Jung volna a pszichológus képzés alapja. Az is bizonyos, hogy a Jung szemináriumokon nemcsak a szakma képviselői vesznek részt, hanem nagy számban művészek, filozófusok, építészek.
Ne tűnjön ellentmondásnak, hogy fentebb nehéz olvasmánynak mondtuk műveit, itt pedig széles körben való olvasottságra hivatkozunk. Ez csak azt jelenti, hogy Jung is „mindenkihez szól”, aki az atomkorszak technikai civilizációjában nem akar a hiábavalóság, a tévedés, a veszendőség martaléka lenni.
Külön Jung kódexek íródtak és íródnak még ma is azokból az alapfogalmakból, amelyeken az életmű épül. Az extra- és intro verzió, a  szinkronicitás, a kollektív tudattalan, az archetípusok, az individualizáció, a perszóna, a komplexusok, a lélektani típusok, hogy csak a főbbeket  a említsük, hiszen mi nem kódexet írunk ehelyütt.
Műveltsége és jártassága a keleti tanokban, a vallásokban, a hinduizmusban, a brahmanizmusban, a gnoszticizmusban, a mitológiában szinte felülmúlhatatlan.

De legnagyobb érdemének talán mégis a spirituális irányultságot mondhatjuk, amelyhez képest az egyéb pszichológiai személyiség elméletek valamiféle csúcs nélküli piramishoz hasonlíthatók, amelyeknek éppen a lényegük, a csúcs hiányzik, ahonnan a napsugarak kiindulnak. Az életművek legnagyobb rostája az idő.
A halála óta eltelt több, mint fél évszázad nem hogy semmit nem fakított meg benne, de egyre fényesebb bevilágításokat nyerhetünk a fáradságot nem kímélő tanulmányozás során.
Szerencsére ismeretes a pontos születési órája, így aszcendenséhez nem fűződhetnek spekulációk. Kiolvashatók a magasságok és mélységek, a belső végtelenségek, amelyek életét jellemezik, mint főfoglalkozású személyiség kutatót. Egy képlet azok számára is meditációs objektum, akik az asztrológiához alig értenek, hiszen ezek az ismeretek, mind bennünk vannak, csak valami sajátságos egocentrizmus elzár bennünket a saját belső végtelenünktől. Így csupán néhány észrevétellel adózunk tiszteletteljes és kötelező szerénységgel, visszafogottsággal az intim titkok iránt, amelyek az élet nagy adományai és elzártságai. Arra fókuszálunk, miképpen tudta Jung az égi jeleket saját belsejében rezonanciára kelteni, felismerni.

 • Uralkodó bolygója a Szaturnusz a Vízöntőben van, gazdagon aspektált.
  T –kvadrátot alkot a szemben lévő Uránusszal és az IC-n lévő Plútóval, Holddal.
 • Az Oroszlán és a Bak quinqunx, vagyis 150 fokos fényszög kapcsolata a föld és tűz elem nehezen összedolgozható alkímiáját tartalmazza. Ezen a talajon jól alakul az idővel, a sorssal, a magánnyal, saját útjáról való letéríthetetlenséggel, az átok /áldás , kiválasztottság / kitaszítottság érzésével való megoldások keresése.
 • Az Uránusz oppozíció sejteti a metafizikai képességeket.
 • A Jupiter trigon is hangsúlyozza az uralkodó bolygó erejét.
 • Az IC közelében lévő Plútó, Hold és Neptun gazdag reinkarnációs örökséget mutat. Gondolunk itt a papi kultúra örökségére, a múltba tekintésre, az ősök iránti szenvedélyes érdeklődésre.
 • A gyermekkor különösen kiemelt életében
 • Feltűnőek a transzcendens fényszögek.
 • Merít a Neptun intúicuójából, az Uránusz inspiratív erejéből, a Plútó imaginációjából. Ezek mind gyümölcsöznek a korszakalkotó álomfejtéseiben. Érdekes, hogy kisiskolás korában a rajz egyáltalán nem volt erőssége, később viszont az álomszimbolika képi látása hangsúlyossá vált.
 • A Vénusz Hold uralmi helycseréje művészi hajlamot, kifejezőkészséget, íráshoz való tehetséget jelöl.
 • Ezt erősíti még a Merkúr együttállása a Szíriusszal.
 • A felezőpontok, a 40 fokos fényszögek további aláhúzását jelentik a kiemelkedő képességeknek és életműnek.

Mindennél fontosabb azonban írásainak tanulmányozása, hogy felzárkózhassunk az idők jeleihez, kihívásaihoz.
Jean Piaget /1896.08.09. – 1980.09.16. /

A. genetikus episztemológia megteremtője

Elsősorban gyermekpszichológusként tartják számon, de ő maga is nagyobb ívre teszi munkásságát: egyfajta átfogó filozófiai feladat megoldásának tartotta  életművét. A megismerés kutatója: a matematikai, fizikai, biológiai - pszichológiai - szociológiai gondolkodás  sajátosságait, fejlődést elemzi, írja le. Természettudományos érdeklődése korai éveiben kirajzolódott. 10 évesen publikálta első cikkét  az albínó verébfajtákról. Sokat foglalkozott filozófiával  Pszichológiával csak 1952-ben, amikor a Sorbonne pszichológiai professzorának nevezték ki.

Azt vizsgálta, miként lehet az egyik ismeret szintről eljutni a másikra az ismeretek logikus szerveződésének folyamatában, egyidejűen a pszichikus képződmények fejlődésével. Az asszimiláció folyamatában az ismeretek mintegy beépülnek a már meglévő apparátusba, az akkomodációban a szervezet alkalmazkodik a külvilági ismeretekhez. Mindez egy dinamizmus, önfenntartó egyensúlyozási folyamatban. 
Ez az equilibráció a negyedik alapvető pszichológiai disciplina a múlt század pszichológiai irányzataiban a bihaviorizmus, a pszichoanalízis és Gestalt mellett.

J. Piaget Oroszlán szülött. Ez jól hasznosul pedagógiai és pszichológiai ihletettségében. Három gyermekének a fejlődését avatottan követte nyomon. Jacqueline, Lucienne és Laurent felnövekedését figyelve tudta összegezni  a megismerő lény sok dimenzióban zajló  alakulását.
Ennek az ismeretelméletnek a csattanója az ember önmagára találásának élménye.

Öt bolygója van az Oroszlánban:

 • a Nap és a Hold együttállásban,
 • a Merkúr és a Vénusz  szintén konjunkcióban
 • és a Jupiter.

Két pentagram is van a, képletében:

 • a  Plútó és a Merkúr, a Vénusz  között,
 • valamint a Szaturnusz és Neptun között.

Munkássága fontos mérföldkő  az ismeretelméletben.

 

12 gondolat az egységről, kettősségekről és a sokféleségekről

 

 

- A Möbius szalag egy egyszerű megtekeréssel téri végtelenséget alakít a szalag éléből, a végtelen nyolcast.

- A tibetiek és a maják mágikus csomói a végtelenség téri és idői dimenzióit csomózzák össze.

- Vajon a mikro- és makro világ törvényszerűségei mindenben fedik egymást?

- A természet mintázataiban egyaránt megfigyelhetőek a stabil, és szabad, vagy dinamikus határok alakulása. Például a víz megfagyásánál, amely lehet kívülről és belülről induló megszilárdulás. Ha kívülről indul, mint a jégkocka, vagy egy folyó, tó felszíne, akkor stabil és sima határok keletkeznek. De ha a kristályosodási folyamat belülről indul, mint egy magból, ilyen a jégvirág, a hópehely, akkor csipkézettség, elágazások és felhalmozódások alkotnak kontúrt.

- A rend és káosz, vagy szabályosság és rendezetlenség is csak együtt vizsgálható. „Az élet kiszívja a rendet a rendezetlenség tengeréből. Az élő szervezet bámulatos tulajdonsága, adománya, hogy képes a rendezetlenség áramlását magára koncentrálni.”
– fogalmaz E. Schrödiger, a kvantumelmélet atyja. –

- A szimmetria állandóságot, egyensúlyt, nyugalmat, statikus rendet fejez ki. Az aszimmetria izgalmas nyugtalanságot, mozgást, szabálytalanságot, véletlenszerűséget, még önkényességet is. Az egyik formai szigort, a másik játékosságot, szabadságot, egészen más hangulatot áraszt és vált ki.

- Az érzékszervek felfoghatóságán túli világ nagyon gazdag. Amit látunk, elhanyagolható a láthatatlanhoz képest. Ne zárjuk be magunkat érzékszerveink kalitkájába.

- Thomas Kuhn a paradigmaváltásról:
A felszaporodott problémák miatt minőségi váltás szükséges. Ám, hogy ez mi és hogyan, inkább titok. Leírhatatlan, ha intuitív dimenziónak mondjuk. Olyasmi, amit az orientalista kultúra tudattalannak nevez.

- Talán jobb, ha nem törekszünk egységes magyarázatra, amelybe minden beilleszthető, amely befejezett, kerek, egész. Hiszen olyan sok mindenről nem tudunk most még. Például a sugárzásokról. A természet sem „ befejezett”. Nehéz szavakkal leírni azokat a törtneteket, amelyek a természetben zajlanak. Hiszen azok is valamiféle láthatatlan, ezáltal inkább csak kispekulálható rendező elvnek a következményei.

- A helyzetek mindig átfordulhatnak önmaguk ellentétébe. Gondoljunk csak a diktátorok trónfosztásaira, kivégzésére. Eljátszhatunk a gondolattal, hogy a rossz, a helytelen valójában nélkülözhetetlen.

- Korszellem, jelenkortudat, az idők jelei, korszerűség, ezeket mindig újra kell gondolnunk. A Vízöntő korszak az emberiség kollektív tudattalanjából sok archaikus, primitív, anakronisztikus ismeretet, töredékeket dob felszínre. Sok felfordulás, kifordulás, összeomlás kíséretében. Az eszmei földrengések, hurrikánok, vulkánkitörések korát éljük.

- Mindenki a mennyországba szeretne jutni, de nem akar meghalni.

 

Kvintesszencia

 

A számsorban az 5 a harmadik prímszám, az 1 és a 3 után következőleg, értelmezhetőségi tartománya igen széles.
Ha a 2 + 3 = 5 összegeként vizsgáljuk, akkor a kreatúra számának mondhatjuk, mivel egyesíti a feminin és maszkulin erőt, valamint a 2 által jelzett analízis és a 3 által tartalmazott szintézis egymásnak ellentmondó elvét, dinamizmusát, teremtő aktusát.
Ha a 4 + 1 = 5  változatot vesszük, akkor a 4 által kifejezett teljességet fejeljük meg az 1-gyel, mint az univerzális kiindulóponttal, a
z egyetlen  őseredeti számmal, hiszen az összes többi csak származék.

A 4 „teljessége” az égtájakon kívül a fényből leszakadt elemeket is jelenti, ebben a megközelítésben az 5 mintegy túllépvén az elemeken, azok átlényegülését hozza, vagyis az 5. elemet, a kvint esszenciát.
Ez a kör négyszögesítését is jelenti, amelyet nem szabad geometriai feladványnak tekintenünk, mert az valójában a szellem és anyag összehozását jelenti egy középpont körül.
A jin  /2/ és a jang  /3/ egyesítése a földi teljesség elve, formája, a nász jelképe.
A pentaton hangrendszer világtörvényt fejez ki         

Mint a dekád, a 10 fele, harmóniát és szimmetriát szimbolizál.
Például kezünk és lábunk 5 - 5 ujja.

Geometriailag két ötszöggel is lehet ábrázolni,, konkáv és konvex a formában. Ez utóbbi, a pentagram lényegében a konkáv ötszög átlóinak rajzolata.

            

A pentagram a püthagoreusok jelvénye volt. Szárai az aranymetszés törvényszerűségében metszik egymást.
A zodiákus 5. jeleként, mint Oroszlán, a naparany jelképe. Az arany nemesfém, a maradandóság,az értékállóság, amely nem oxidálódik, nem rozsdásodik, maga a fény, a ragyogás, a világítás. Metaforisztikusan  a tudást jelenti.

Számtalan szóösszetétel jelzi az érték jelképiségét:

- az aranykor az emberiség paradicsomi állapota, még  a vétek előtt,
- az  arany középút, amely mentes a szélsőséges kilengésektől,
- az aranymetszés, az összesűrített harmónia a képzőművészetben,
- aranyszabály, amely nem veszti érvényét,
- aranyszívű ember, a jó szándék vezérel,
- aranyifjú, mint a gondtalan húszas éveink életvitele,
- aranyág, mint erő, bölcsesség, ismeret forrás,
- arany varázspálca, az evilágot és túlvilágot összekötő eszköz,
- aranygyapjú, amelynek a megszerzése mitológiai hőstett,
- arany kalász, a gabona éltető erejének jelképe,
- arany haj, mint nagy ékesség,
- arany öltözék, a kiemelt ünnepélyesség öltözéke,
- az arany szín az ikonfestészetben a transzcendens szférát hozza.

A középkori alkimisták vagyonokat olvasztottak szét a tégelyekben azon igyekezetben, hogy fizikai aranyat  állítanak elő ólomból. Az eredeti alkimista gondolat természetesen a szellemi arany volt, az ember fénnyé válásának beavatási útja, a megvilágosodás.
A papírpénz aranyfedezete is ebből adódik. Maga a kvintesszencia, az elemekből és fényből kivont lényeg.

Középpont jellege is van, a 10 püthagoreuszi ábrázolásában jól látható  

Itt a háromszög az embert is jelképezi, a mikrokozmoszt, aki nemcsak szerves és integráns része a makro világnak, de valamiképpen, sűrített és kicsinyített  mása.

A kozmikus ember.
Az Ecce Homo,
Akit Isten saját képmására teremtett.

Az ötös számból indultunk és a kozmikus emberhez jutottunk, akit Leonardo örökérvérvényűen rajzolt a négyszögesített körbe.

 

C.G. Jung
Baird T. Spalding

 

C.G. Jung: Föld és lélek

Első ízben 1946-ban jelent meg Boda László fordításában magyar nyelven
az Akadémiai Nyomda Hamvas Béla által szerkesztett sorozatában,
az Európai Műhelyben

Mint a szerző is utal rá, bonyolult, kifinomult és racionális okfejtéssel nehezen felfogható probléma fejtegetésére vállalkozik, amikor az archetípusokon keresztül megpróbálja kézzelfoghatóvá tenni az ember természettel, földdel, világgal való kapcsolatát. Ám úgy tűnik, még mindig ez az út képes a legvilágosabban feltárni azt a hatást, amelyet a föld törvényei gyakorolnak a lélekre.

A föld és lélek kapcsolatának eme kézzelfoghatóvá tétele a nyugati kultúra számára különösen fontos, ahol az anyag és szellem viszonya eléggé tisztázatlan.

A keletiek felfogása szerint az anyag lényegében és végső soron  kikristályosodott, megsűrűsödött szellem. Isten, anyag, energia, csak különféle szimbólumok felcserélései, valójában a lét egyazon elveit   jelentik. Csak Nyugat teremtett konfliktust a tudomány és vallás között.
Ily módon amikor Jung olyan fogalmak kimunkálásával, mint élek, tudat, személyiség, kultúra etc. rámutat az anyag  és szellem kettéváltságának látszólagosságára, elhibázott nézetére, kiemeli a pszichológiát a csupasz  jelenségek világából, megteremtvén egy új szemlélet metafizikai alapját.
Az archetípusok a tudatos lélek gyökerei, fundamentumai. Az életünket kormányozó tudattalan pólus az objektív pszichében, amely az egész emberiségben közös, egységes. Erőcentrumok és képek, ősképek. Az emberi faj tapasztalatainak szimbólumokban, kulturális értékekben kódolt formái. Ilyen ősalakzat az anya, a családapa, a tanító, a bölcs, a szent, a mesterember, minden hivatás, általában a magatartások, tevékenységek, élethelyzetek mintázatai, formái, amelyek aktivitásukat olyan mértékben fejtik ki, amilyen  mértékben az ember azonosul velük. Az azonosulás képzeti természetű, imagináció.
Jung ebben a tanulmányában elsősorban az animus és anima  ősképeken keresztül fejti ki a léleknek a földhöz, világhoz, kultúrához való kapcsolatát.
Ír a föld géniuszáról is, arról a tapasztalatról, ahogyan a föld asszimilálja magához az ott élőket  és megtelepedőket. Az amerikai indiánok és hódítók sajátságos keveredéséről.
Az archetípusok eligazítást nyújtanak mind az egyéni lelki fejlődésben, mind a kultúrát formáló szellemben. A faji, kulturális, nyelvi, vallási, téri, idői eltéréseken túli azonosságokat, megegyezőségeket is tartalmazza. 

Baird T. Spalding: Mesterek élete és tanítása
BioTer Bt  2000.

„Halandóságunkon túlmenően halhatatlanságunkra is kell gondolnunk
Istenadta képességeink kifejlesztésével.”

A könyv Baird T. Spalding  / 1857 – 1953 / három és fél évig tartó távol-keleti kutató útjáról szól. A 11 főből álló kutatócsoport kapcsolatba került a Himalája nagy Mestereivel, ősi templomaival, amelyek a szent iratokat őrzik és maguk is fordították az ősi krónikákat. Útjuk során megismerték a zord Himalája szélsőséges időjárását és fenséges csendjét, a hegyekben élő haramiákat és vadembereket, de mindenekelőtt az időtlen örökkévalóság élményét. Mindezt a hihetetlen csodás gyógyulások, testen kívüliség, a számunkra egyenlőre ismeretlennek mondható kommunikáció révén.
Az ismeretek, amelyeket a szerző feljegyzéseiből megtudhatunk, nagyobb idői intervallumot képesek kihasítani az örökkévalóság időtlenségéből a megszokottnál. Ír azokról a hegyi falvakról, ahol Keresztelő Szent János élt és ahol őrzik nyomait. A Nagy Szent András templomának alaprajza egy hatalmas András-kereszt. Itt őrzik a Sourya Siddhanta iratait, amelyek a legrégibb ismert csillagászati tanulmányok. Mintegy 25000 évre teszik keletkezési idejét. Valószínűsíthető, hogy a Föld  precessziós mozgásának 25920 éves ciklusáról van szó. Ősibb, mint a 4500 éves Védák, vagy babiloni krónikák.
A Vízöntő korszak hajnalán különösen fontos megértenünk, miként vagyunk részesei az Egyetemes Egésznek, a világegyetem rezgőrendszerének. Hogy miközben egyéni identitásunkat kialakítjuk, más szavakkal öntudatra ébredünk, valójában egész személyiségünk egy vízcseppel analóg, amely nem létezhet az óceánon kívül. Kiválik belőle a forma alkotás révén. De visszakerül az eredeti végtelenségbe. A nagy paradoxonon keresztül, hogy miként vezet az út
- a részből az egészbe,
- a múlandóságból az öröklétbe,
- a változóból a változatlanba.

Hasonlíthatjuk a személyiséget az oktáv hangjaihoz is, amelyek a rezonancia elv alapján szólalnak meg.
Meg kell értenünk, hogy az Egységet sokféle névvel illethetjük. Ha eredetről, erőről, fényről, szeretetről, életről szólunk, mindig Istent próbáljuk elérhetővé tenni. Ezt az elérhetőséget nem kívül kell keresnünk, hanem magunkban kell életre keltenünk, felhozni a mélyből, megtisztítani a rárakódott rétegektől, és hagyni, hogy spirituális pólusunk legyen.
Ha elgondoljuk, hogy egy falevélben is benne van Isten, látható, milyen sok szinten nyilatkoztatja ki magát. Az ősi kultúrák üzenete semmilyen eltérést nem mutat a jelenkorihoz képest. A 10 parancsolat a Kos korszakban, amely a racionális kor, az időszámítás előtti korokból és az Ego tudatot adta az emberiségnek, sőt, magát a tízességet, ugyanolyan isteni tudás, mint a Halak korszak krisztusi üzenete. Ez utóbbi a kereszt kapcsán a vízszintesből a függőlegesbe, az egyéniből az egyetemesbe, a múlandóból az örökbe való dimenzióváltás jele. A „nincs új a Nap alatt” ezt fejezi ki.
Oda kell visszatérnünk, ahol mindig is voltunk. Az Édenkertbe, ahol szabad akaratunk folytán ugyan vétkeztünk, de belső vezéreltségünket nem kell feláldoznunk a látszat világ látszat céljaiért. Ez úgy lehetséges, hogy soha   nem veszítjük szem elől, hogy AZ EMBERI ÉLET CÉLJA TRANSZCENDENS. Ennek szellemében kell előhívnunk az ősi ismereteket lelkünkből minden korban, minden nemzedékben és minden egyes emberi életben. A kereszt az ember jelképe is, aki széttárt karokkal áll a kozmoszban, megvetvén lábát a földön és a földben. Az ismert Leonardo kép is erről szól. A láthatatlan világból jövünk és a láthatatlanba távozik lelkünk, amikor testünket elhagyja.
Korunkban, amikor az öt világvallás rengeteg szektára, ágazatra bomlik, mindenféle egyházak és dogmák működnek, érdemes eltűnődni, ki mit ért a „vallás” szón? Vajon az élet szentségének tiszteletét, annak a minden napokba átvitt gyakorlatát jelenti-e, vagy egy esetenként sematikus templomba járást heti néhány órában, amely a cselekedeteit egyáltalán nem érinti? Ez az elkülönülés, hogy tudniillik az életszentség érzülete nem ivódott a minden pillanatba és minden cselekedetbe, elődlegesen az emberi lelkekben hozott létre hasadást a gondolat, a szó és a tettek között. Mondani ugyanis lehet bármit, akkor is, ha az nem szívből jön. Továbbmenően: az ilyen hasadt lelkű emberek zavaros társadalmi tudata világméretű káosszá tud nőni. Innen már igen nehéz az eligazodás, pedig a világteremtésben akarva, akaratlanul részt veszünk.
Ugyanilyen fontos átgondolni, mi az „igaz tudás”? Például etikai debilitás esetén beszélhetünk-e briliáns elméről, vagy a nukleáris fegyverek kitalálása, gyártása, forgalmazása és bevetése az emberi intelligenciáról szól-e, vagy inkább mélységes tudatlanság?


Spalding könyve az ősi idők embereit idézvén komoly eltűnődésre késztetheti a mai kor emberét. Az önismerettől, természettől, spiritualitástól elszakadt technikai civilizáció komoly veszélyeire is kell gondolnunk.
Halandóságunkon túlmenően halhatatlan, ságunkra is kell gondolnunk, istenadta képességeink kifejlesztésével. Ebben Spalding könyve nagy segítségünkre lehet.

  

 

Erotománia

Aranykor

 

Erotománia

Ó, mennyi indítéka lehet a szexuális eltévelyedéseknek! Kicsit eltérő a nők nimfomániája és a férfiak promiszkuitása. Nőknél lehet a háttérben frigiditás, anorgazmia, amely próbálkozásokra sarkallja őket. A megerőszakolásokat követően olykor szabados futamok következnek, máskor sértett visszavonulás, csigaházba húzódás. Férfiaknál erőpróba a skalpvadászat, a nők legyőzése, birtoklása, és sok esetben a rossz anyai tapasztalatok miatt a nők büntetése, megvetése, hogy könnyen megkaphatók, olcsón adják magukat.
De ami közös a téma variációiban, az a libidó megrekedése a második csakrában. Sajátságos, hogy az esetek nagy részében az anyaság és az apaság sem képes ezt az ősenergiát megfinomítani, a harmadik vagy negyedik csakra frekvenciasávjába emelni, ahol az értelem, érzelem és akarat egyensúlya belátást, felelősségvállalást, magasabb nézőpontot tesz lehetővé, nagyobb horizontot nyit meg.
Az is előfordul, hogy az egyik rossz kapcsolatból a másikba sodródással, vándorlással valamiféle önmegvalósítási színezetet próbálnak adni a meddő futamoknak, de az is előfordul, hogy undorral és megvetéssel beszélnek saját magukról. Magas mércék is szerepelhetnek: festő, író, politikus, gyógyító, színész, filozófus szeretne lenni, de az első évfolyamon kibukik az egyetemről, és masszőrként éli szabad életét. Férfiaknál a birtoklásvágy társulhat azzal is, hogy mindenáron anyává tenni a partnert, aki persze képes eltartani a gyermeküket. Akárhány gyermeke lehet ily módon bármennyi anyától, a rejtett bosszú és az elégtétel soha nem következik be, ha például az van a háttérben, hogy őt is elhagyta az apja, vagy az anyja kicsi korában. Ezek a 10 - 15 gyerekes csapodárok ritkán veszik észre, hogy ők sem kötődnek a gyerekeikhez, miként hozzájuk sem kötődtek a szüleik. A második csakrában megrekedt energia erotomániássá teszi őket, a  soha ki nem elégülő  szenvedély rabjává.
Sokfajta szenvedély közül válogathatnak a meghasonlott modern emberek, akik a lelki alkímiát, a soul makinget nem gyakorolják.

Aranykor

Egyfelől az emberiség vágyott és eszményített, mitikus boldog múltja, bűn előtti állapota és kora, amikor a lét ősállapota a maga tökéletességében fénylett. Az édenkerti hely, mint a kozmikus középpont, Isten, a világ és a teremtmények harmóniája. Az időtlen létezés, szigetszerűen körülhatárolt hely, kert. Közepében az élet és tudás, vagyis a halhatatlanság és múlandóság fájával. Az első emberpár helye a teremtésben.
Az aranykort követő időszak a fokozatos romlás és elsötétedés kora. Az elkorcsosulást fémekkel is szokták jelezni, ezüst-, réz- és vaskorszaknak nevezvén azokat. Ez utóbbiban a nehéz munka, a betegség, a háborúskodás, óriási etikai eltévelyedés, bűnök és bűnhődések a jellemzőek. A jog, az erény, a bontatlan igazság uralmának helyét a görög mitológia a Parnasszusra helyezte, más hagyomány Atlantiszhoz köti. Mindenképpen túlvilági jellegű hely és történés az aranykor. Később az  eredetileg egységes hely morális szempontok alapján tagolódott az alvilág bevonásával három részre: a menny, a föld és a purgatórium szféráira.
Másfelől asztrológiailag az Oroszlán jeléhez köthető precessziós kultúr periódus, megközelítőleg az i.e. 10 000 - 8000 évre tehető időszak. Ismeretes, hogy a Tavaszpont 25920 év alatt teszi meg az ekliptikális útját, egy jelben 2160 évig tartózkodván.

Az aranykor a Nap kreatív hatását őrzi a spanyolországi barlangrajzokban. A színek nem fakultak meg, és a megszólalásig eleven mozdulatok is a szellemi erőkkel való együttrezgésből fakadnak, azt idézik. A gyönyörű, élénkszínű vésetek és rajzok mágikus erejű, teremtő képek, amelyek segítik a vadászatot és a termékenységet biztosítják.
Az ősi élet ideája él a lelkekben, ezek az örök életet adó csodaszerek, elixírek, ambróziák, nektárok és miden öregedést meggátló szer, ital, por erről szólnak. Csak minden korban más és más megfogalmazásban.

Múlandóságunkon keresztül és annak ellensúlyozásában jutunk el az öröklét ideájáig, az aranykorig.

 

Mi a demokrácia?  

A kérdés a történelmi mélyfolyamatokra irányul. A „szentnek” is mondott „istenadta” nép történelmet befolyásoló erejére. A sokadalom mélyfolyamatára, amelyből nem egykönnyen rajzolódik ki az érték, a lényeg. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a „népi népuralom”, vagyis a népi demokrácia kommunista gyakorlata nálunk a proletárdiktatúra lett.
Ha a jelenleg a parlamentbe bejutott öt párt képviselőit megkérdeznénk a demokráciáról, nem tudnának elfogadható és kielégítő választ adni. Annál is inkább, mert az öt párt maga is közel 50 – 60 pártocska, mozgalom, kezdeményezés, tömörülés kivonata, „képviselete”. Szószólóik nem mentesek a demagógiától, a népámításoktól, a hazug ígérgetésektől, egoista törekvésektől, hangulatkeltésektől, uszításoktól, gyűlöletkeltéstől és főleg a hihetetlen szűklátókörűségtől. Egy – egy  választási kampány még most, a 21. században is gyerekes szájhősködés, bohóckodás, kakaskodás, sok esetben egyáltalán nem lehet megérteni, milyen eszme- és érdek horgot kaptak be a teljesen megtévesztett választók. Olykor még egy miniszterelnök választás is csak a bohózat műfajába sorolható. Afféle pünkösdi királyságnak mondható.
De a demokráciában „választ” a nép a népből.
Érdek, eszme, uralom, hatalom, igazság és jogérvény sajátságos összemosódottságában csak a totális káosz és zavarodottság észlelhető .Pedig még az úgy nevezett vademberek között is van valamiféle íratlan törvény, amely bizonyos dolgokat tilt és szankcionál. A betyárok között is  
van betyárbecsület. A politikai maffiában az árulás mindennapos.
Világszerte kirajzolódik a vízszintességben egyfajta jottista / ipszilonista szembenállás. Ezt bal-, illetve jobb oldalnak szokták nevezni, anélkül, hogy elmélyednének a szavak jelentésébe. Általában a baloldal nosztalgikus, népet felkaroló jóságot takar, esetleg kozmopolitizmus is kiolvasható belőle, míg a jobb oldal többnyire nemzeti vonalat tartalmaz, és sokakban egyáltalán nem talál visszhangra. Összemossák az állammal, az országgal, és akkor elindul a tiltakozás áradata, mivel minden országban sok nemzetiség él.
A „minden hatalom a dolgozó népé” szlogen mélyen beleette magát a hajdanvolt proletárok lelkébe, akik az idők folyamán diplomásokká, esetenként fehérgalléros bűnözőkké, „értelmiséggé” nőtték ki magukat. Könnyű volt számukra a proletárdiktatúrából a „demokráciába” való átmenet ürügyén szabadrablásos kapitalistává átváltozni, miközben szentimentális baloldalinak vallják magukat.
Egyre kevesebb szó esik a népfelség elvéről. Felváltódott ez a kisebbség / többség parttalan vitájával és ingoványos talajával.

Ha a demokrácia egészéről, mint működő rendszerről akarunk hiteles képet festeni, ahhoz nem lesz elég a gazdasági, jogi, politikai, közigazgatási rész rendszereken keresztül történő megközelítés. A társadalom élő közösségét kell fókuszálni, amelyben az egyes ember nem statisztikai adat, hanem egy végtelen kultúr folyamat részese.
Egy – egy ember egyidejűleg  több közösség tagja, amelyekbe részint beleszületik, részint élete folyamán kerül azokkal kapcsolatba. A közvetlen rokoni hálózaton kívül, a nemzeti hovatartozáson keresztül az egész emberiséggel való együvé tartozásig  tart ez a kultúra folyamat, a téri és idői korlátokon átívelően. Lakóközösségek és világszervezetek tagjai lehetünk egyidejűleg.
De még ennél is markánsabb az a polarizáltság, amely a tudatos és tudattalan lélekműködés analógiájára hozza létre a társadalom konkrét és látens szintjét:

Társadalom:

Konkrét szint:

Intézményi struktúra
Közigazgatási rendszabályozottság
Hatalmi hierarchia
Kényszerítő eszközök
Törvényalkotás
Erő, vezetés

Látens szint:

Közösségi hovatartozás
Affiliációs szükséglet
Kulturális hagyományok
Szociális életforma kialakítása
Inernalizált értékek
Morális tekintély

A konkrét szint az államhatalmi rendszer formális struktúráját tartalmazza.
A látens oldal az egyes emberek személyes részvétele folytán, az odatartozás érzéséből alakuló közösségi dimenzió.
A közösség az egyén és a társadalom közötti közvetítő közeg:
- az egyén a közösségen keresztül válik a társadalom tagjává
- a közösségen  keresztül éli meg a társadalmi valóságot,
- a társadalom a formális intézményi struktúra mellett a közösségek integrált egésze, összessége is.
A két oldal egymástól nem választható el, együttesen alakítják a társadalmi tudatot. Egymást feltételezik, működésükben komplementerek.

A társadalmi tudat zavarai napjainkban meglehetősen széles körűek:
Egyéni aspektusból identitásdiffúzió, elidegenedés, „tanult tehetetlenség” a jellemző.
Társadalmi aspektusból: anómia, bürokratizmus, korrupció.
Mindez a mérhetetlen elsivárosodás és lesüllyedés politikai prostitúciónak is mondható.

A demokrácia, mint képviseleti rendszer, eredendően közérdekeket, közjót, jogbiztonságot hivatott szolgálni.

A nép és a kormány a tudatos és a tudattalan lélekműködés egyensúlyával analóg.

Sajnos, a jelenlegi időkben a "demokráciát" az anómia, a bürokrácia és korrupció gyermekbetegségei sújtják.
Gnómák    
 

- A kövek is élnek.

- A tudás nem elég, a nem tudás sem elég.

- A Hold nem fénylene, ha a Nap fénye nem világítaná.

- A szférák zenéjét azért nem halljuk, mert állandóan halljuk.   
   A   szférák zenéje a csend.

- Hagyjunk időt az időtlenre!

- Ha nem vágyod a váratlant, soha nem fogsz eljutni hozzá,   
   mert   más úton nem megközelíthető.   
                                                                     / Hérakleitosz /

- A víz a mélységeket keresi.

- A víz a mélységeket betölti.

- Nem lehet kétszer ugyan abba a folyóba lépni.
                                                                    / Hérakleitosz /

- A víz a saját medrét kivájja.

- A változás állandósága.

- Ugyanegy bennünk a halott és az élő, a fiatal és az öreg,   mert ez   innen átérve azzá, az átérve ezzé lesz.                                                                     /Hérakleitosz /
Öt géniusz

Alapítók:
Dr. Szilágyi Imre /1933-1999/ filozófus,
Kürthy Sándor /1921-2005/ festőművész, Darabos Pál /1931-2012/ könyvtáros,
Lám Edit tanár, levéltáros,  
László Ruth pszichológus,
Miklóssy Endre építész, író 
Szathmári Botond  vallásfilozófus, orientalista.

Hamvas Béla  /1897.03.23. – 1968.11.07./

Bartók Béla pentaton zene kutatásai és Martin György magyar néptánc gyűjtései szépen egybecsengenek Hamvas Béla 1959-ben írt Öt géniusz című könyvével. Ebben azt olvashatjuk, hogy az európai kultúrát és életrendet  alakító nyolc  szellem közül hazánkban öt fellelhető. Magyarország szellemi földrajzában a nép öt géniusz uralma, alakító hatalma alatt áll. A közösség objektív pszichéje, a kultúra, a civilizáció, az állam, a társdalom, a nemzeti sorskérdés transzcendentális nézőpontból az ég – ember – föld tengelyében vizsgálható.
A hely géniusza alakítja ki az emberek között a legmélyebb összetartozás tudatát, mindenek előtt a szellemi értékek realizálása által. A hely szelleme jelenti a stílusegységet az ember, a táj, az életrend között, analógiában az éghajlattal, a vérmérséklettel, a kedéllyel, a szokásrenddel, az ételekkel, az ünnepekkel.
Ismeretesek a nézetek hazánk Kelet és Nyugat közötti ütközőpont helyzetéről, de azt a magyarság gondolatot, hogy határainkon belül öt géniusz ötvözete fejezi ki szellemiségünket, Hamvas Béla felismerése volt. Kivételes adottsága és nehézsége a magyar népnek, hogy objektív pszichéjében öt archetípust kell összekapcsolnia. Kivételes  lehetőség a tehetséghez, zsenialitáshoz, és óriási esély az elveszéshez, a széthulláshoz, megzavarodáshoz annak függvényében, hogy mennyire képes az itt élő ember egységet, harmóniát teremteni, a töredékesség, a hiány és egyensúlytalanság helyett.

A földrajzi tájakhoz kötődő géniuszok Hamvas Béla rajzán a következőképpen néznek ki:

 

„Az öt géniusz ereje a derűs életeszmény  / délnyugat /, a kultiváltság és szociális egyensúly  / nyugat /, a természetközelség és érzékenység  / észak /, a szabadságvágy  / kelet /, és a szövevényes gazdagság  / Erdély / ma és most elsősorban a személyiség kérdése.
Magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni.” – írja.

Új aspektust kínál a könyv a nép, a kultúra, a civilizáció, a közösség, a társadalom, az állam és vezető hatalom megértéséhez, a fajelmélet, a nacionalizmus, az osztályharc hátteréhez.
A hely géniuszán keresztül az egyetemes szellemre irányítja a figyelmet.
Az egyetemes szellemre, amely felette áll a nemzetnek, fajnak, osztálynak.

       

Rák

    Szűz
A napbárka útja
Az időszámítás alapját minden kultúrában a Nap körforgása képezi.
A Nap rajzolja ki az évkört az időben.
Megtekint
Mitológia
Kleio, a történet múzsája.
Kezében pergamen tekerccsel ábrázolják.
Megtekint
Interjú

A jó kérdés már önmagában válasz is.

Megtekint
Holisztikáról holisztikául

Minden mindennel összefügg.
Az egész világ egy összefüggés-rendszer.

Megtekint
Pszichológiai és asztrológiai esettanulmányok
Miként cseppben a tenger, úgy egy-egy esetben
komplett történet rejlik.
Megtekint
Több dimenziójú kettősség
A teremtett világban minden megkettőződés
a poláris párjával létezik, ellensúlyozódik.
Megtekint
Végtelen kommunikáció
A rezgő világegyetemben minden információ
odatalál a frekvenciasávjába.
Megtekint
Szerzők, recenziók
Idézetek, címszavak, kulcsfogalmak,
kivonatok, felvillanások.
Megtekint
Eszmefuttatások
Gondolatok, amelyek megfutják pályájukat,
formát öltenek.
Megtekint
Politikai tudattalan
Tudattalanunk harmadik rétege, a közösségeket is magában foglaló /társas/ társadalmi tér.
Megtekint
Gnómák

Csiszolt kövek, amelyek kötőanyag nélkül illeszkednak a valóságba,
mint a piramis építőkövei.

Megtekint
Hamvas Béla Kör

1989-ben Budapesten alakult az ELTE-n, nyitott szellemi kör.
Előadások, havi rendszerességgel.

Megtekint
Lap tetejére